Riddu Riđđu 2021

Arrangementsinformasjon

Riddu Riđđu Festivála er en internasjonal urfolksfestival, som finner sted i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Festivalen er utendørs, og har programtilbud for hele familien. Programmet inneholder verdensomspennende urfolksmusikk, kunst, teater og dans, ungdomsleir med kunstneriske og politiske workshops, barnefestival, dagsaktuelle seminarer, omfattende kursprogram, film og litteratur. 

I 2021 feirer vi 30 år som festival.

På grunn av den pågående Covid 19-pandemien har vi i år besluttet å ikke tilby festivalcamp. Har du allerede kjøpt billett og er forhindret fra å komme som følge av at vi ikke lenger tilbyr camp? Alle som har kjøpt billetter før den 25. mai vil bli kontaktet og få tilbud om å få refundert billetten.

NB! Barnefestivalen arrangeres i år som et eget arrangement med separate billetter. Du finner billetter til Barnefestivalen her fra den 25. mai: https://ridduriddu.ticketco.events/no/nb/e/mnidfestivlabarnefestival_2021

Vi aksepterer kommunalt ledsagerbevis. Vis frem ledsagerbevis i billettluken når dere ankommer festivalen.  

 //

Riddu Riđđu Festival is an international indigenous festival in Kåfjord, Northern Norway. We’re a family friendly open air festival with performances and activities for all ages. The program includes worldwide indigenous music, art, theater and dance, youth camps with artistic and political workshops, children's festival, seminars, film and literature.

In 2021 we celebrate our 30th anniversary.

Due to the ongoing Covid-19 pandemic, we have decided not to offer camping for festival guests this year. Have you already purchased a ticket and are unable to attend due to the lack of camping? All ticket holders with tickets purchased before the 25th of May will be contacted and offered a full refund.

PLEASE NOTE: The Children's festival this year will be held as a separate event with separate tickets. Tickets for the children's festival can be found here from the 25th of May: https://ridduriddu.ticketco.events/no/nb/e/mnidfestivlabarnefestival_2021
ridduriddu
festival
barn
musikk
urfolk
sápmi
kåfjord
troms

Restriksjoner

Forhåndskjøpte billetter byttes i festivalarmbånd ved ankomst.
Forhåndskjøpte billetter refunderes ikke, unntatt ved avlysning av festivalen (mer info under).

Pre-purchased tickets are exchanged in festival wristbands upon arrival.
Pre-purchased tickets are non-refundable - except on cancellation of the festival in its entirety (more info below).

Ansvarsfraskrivelse

Forhåndskjøpte billetter refunderes ved avlysning av hele festivalen. Dersom festivalen skulle endres betraktelig vil du få tilbud om endret billett eller refusjon. Merk: endring av artister i line-up regnes ikke som en betraktelig endring i festivalen.

Disclaimer:
If the festival is cancelled as a whole, pre-purchased tickets will be refunded. If there are significant changes to the festival, you will get an offer to change your ticket or receive a refund. Please note: changes in line-up is not considered a significant change of the festival.